Ministerstvo zemědělství a Královehradecký kraj podporuje Krajské informační středisko
Projekt Krajské informaení stoedisko pro rozvoj zemidilství a venkova Královéhradeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zem

Navigace
SAPS+GREENING
Informace
VČELAŘSTVÍ
SZPI, MZe, SZIF
MLADÝ ZEMĚDĚLEC
PRV 2.kolo 2016
ŽNĚ
PRV 3.kolo 2016
AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
SUCHO
Dny propagace zemědělství a potravinářství Královéhradeckého kraje
EZ
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014 - 2020
RYBÁŘSTVÍ
SZIF žádost
ŠKOLENÍ MECHANIZÁTORů
Den zemědělství
MASOPUST
Výsledky
EET
AKTUALITY
SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ
ŠKOLY
PRANOSTIKY
TRHY
ÚRODA
POTRAViNA A POTRAVINÁŘ
SOUTĚŽ
KOMODITY
LESY ČR
VETERINA
KIS Královéhradeckého kraje
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
INFORMACE Z KRAJE
PORADENSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
ZEMĚDĚLSTVÍ
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VĚDA A VÝZKUM
POTRAVINÁŘSTVÍ
LESNICTVÍ A MYSLIVOST
DOTACE,PODPORY A LEGISLATIVA
NABÍDKA, POPTÁVKA
NEVLÁDNÍ ORGANIZACE
ODKAZY
REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA Hradec Králové
NABÍDKA PRÁCE Profesia, spol s r.o.
ARCHIV
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : ne - 24.3.2019
Svátek má : Gabriel
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Opatření proti rozšíření slintavky a kulhavky do ČR
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 137370 ; Vydáno : 27.5. 2016 ; Autor : Ing. Aneta Nosková ; Zdroj : KIS Vysočina
Zdroj: schok.cz
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 54 odst. 2 písm. c) veterinárního zákona nařizuje z důvodu hrozby nebezpečí zavlečení nebo rozšíření původce nákazy zvířat a nemoci přenosné ze zvířat na člověka či zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí (opatření k veterinární ochraně státního území), a to slintavky a kulhavky, jejíž primární ohniska jsou vyhlášena na území Turecka, v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tato
mimořádná veterinární opatření:
Čl. 1
(1) Všichni chovatelé hospodářských zvířat vnímavých na slintavku a kulhavku musí zajistit, aby do hospodářství nevstupovaly osoby a nevjížděly dopravní prostředky, které jsou důvodně podezřelé z kontaminace slintavkou a kulhavkou tím, že se posledních 28 dnů pohybovaly v oblasti s výskytem slintavky a kulhavky.
(2) Chovatelé hospodářských zvířat vnímavých na slintavku a kulhavku umožní vstup osob a vjezd dopravních prostředků uvedených v odstavci 1 pouze pokud
a) osoba provede důkladnou osobní hygienu, dezinfekci obuvi a použije jednorázový ochranný oblek a
b) dopravní prostředek bude podroben čištění a dezinfekci a to způsobem, o němž se dá oprávněně předpokládat, že zabraňuje šíření viru slintavky a kulhavky.
(3) Postupy podle odstavce 2 musí být uvedeny v záznamech chovatele.
Čl. 2
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
str. 2 z 2
Čl. 3
Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.

Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc březen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dnešní články
Ministr Jurečka: Pevná vazba k rodné půdě je nezbytným předpokladem kvalitního hospodaření
Opatření proti rozšíření slintavky a kulhavky do ČR
Zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv - zešílel snad zákonodárce?
Žádost o podněty v legislativě
Info pro žadatele Greening
Zálohy SAPS 2015
Změna v systému výplaty SAPS
MZe k problematice biopaliv - časté otázky a odpovědi
SAPS informace

Nejčtenější články
SAPS informace
Žádost o podněty v legislativě
MZe k problematice biopaliv - časté otázky a odpovědi
Opatření proti rozšíření slintavky a kulhavky do ČR
Info pro žadatele Greening
Změna v systému výplaty SAPS
Ministr Jurečka: Pevná vazba k rodné půdě je nezbytným předpokladem kvalitního hospodaření
Zálohy SAPS 2015
Zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv - zešílel snad zákonodárce?

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství
ČSOB

ČSOB
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Regionální potravina

Regionální potravina
Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
AgroAdvice z.u.

AgroAdvice z.u.
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

ČESKÁ POJIŠŤOVNA