Ministerstvo zemědělství a Královehradecký kraj podporuje Krajské informační středisko
Projekt Krajské informaení stoedisko pro rozvoj zemidilství a venkova Královéhradeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zem

Navigace
SAPS+GREENING
VČELAŘSTVÍ
SZPI, MZe, SZIF
MLADÝ ZEMĚDĚLEC
PRV 2.kolo 2016
ŽNĚ
PRV 3.kolo 2016
AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
SUCHO
Dny propagace zemědělství a potravinářství Královéhradeckého kraje
EZ
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014 - 2020
RYBÁŘSTVÍ
SZIF žádost
ŠKOLENÍ MECHANIZÁTORů
Den zemědělství
MASOPUST
Výsledky
EET
AKTUALITY
SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ
ŠKOLY
PRANOSTIKY
TRHY
ÚRODA
POTRAViNA A POTRAVINÁŘ
SOUTĚŽ
KOMODITY
LESY ČR
VETERINA
KIS Královéhradeckého kraje
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
INFORMACE Z KRAJE
PORADENSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
ZEMĚDĚLSTVÍ
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VĚDA A VÝZKUM
POTRAVINÁŘSTVÍ
LESNICTVÍ A MYSLIVOST
DOTACE,PODPORY A LEGISLATIVA
Národní dotace
NABÍDKA, POPTÁVKA
NEVLÁDNÍ ORGANIZACE
ODKAZY
REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA Hradec Králové
NABÍDKA PRÁCE Profesia, spol s r.o.
ARCHIV
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : čt - 21.3.2019
Svátek má : Radek
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Sazba dotace na masné tele se nezvýší
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 135848 ; Vydáno : 4.11. 2015 ; Autor : Ing. Aneta Nosková ; Zdroj : KIS Vysočina
Zdroj: cschms.cz
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Očekávanému snížení dotace na masné tele se minulý pátek věnovala také hlavní zpravodajská relace České televize Události (reportáž ke shlédnutí zde). V reportáži sice zaznělo několik nepřesných až zavádějících informací, podstata problému byla ale jasně vysvětlena - počet telat je vyšší, než ministerstvo původně předpokládalo, a sazba tedy půjde dolů. Vzhledem k tomu, že tento problém považujeme za zcela zásadní, obrátili jsme se na pana ministra dopisem s žádostí o schůzku. Stěžejním tématem úterního jednání s panem ministrem tak byla nejenom snížená sazba na masné tele, ale i problematika sucha, nastavení PRV, welfare či redefinice LFA oblastí. 

Prvním bodem diskuze s panem ministrem byla výrazně snížená sazba na tele masného typu, která oproti červencovým odhadům klesla z předpokládaných zhruba 5.500 Kč na cca 3.900 Kč. Bohužel musíme konstatovat, že v této otázce jsme žádné pochopení u pana ministra nenašli. Jeho hlavním argumentem byla závaznost jednotlivých obálek pro citlivé komodity, kterou nelze měnit a přes jiné dotační programy nebo z jiných zdrojů údajně podpora masných chovatelů není možná. Počet narozených telat je sice na obdobné úrovni jako v předchozích letech, ale díky tomu, že chovatele věnují větší pozornost správnosti a včasnosti hlášení do ústřední evidence, počet telat způsobilých pro dotaci se skokově meziročně zvýšil zhruba o 50 tis. telat. S tím ministerstvo ve svých prognózách nepočítalo a odhad postavilo na nepřesných údajích. Vzhledem k tomu, že počet telat se příští rok zřejmě ještě zvýší (i když už asi ne nijak zásadně), dá se bohužel očekávat další propad této platby. Minimálně do poloviny současného období tak údajně neexistuje žádná možnost, jak danou situaci řešit a sazbu navýšit. Současně pan ministr uvedl, že i přes tento pokles došlo v porovnání s předchozími roky k navýšení této sazby zhruba o tisíc korun, což je podle jeho názoru poměrně výrazný nárůst.

Pokud jde o Program rozvoje venkova, zde pan ministr konstatoval, že oblast podpory investic je jednou z jeho hlavních priorit, a proto že se snaží hledat další zdroje k navýšení rozpočtu PRV. Pro další kolo, které bude vyhlášeno v létě příštího roku, Ministerstvo zemědělství plánuje další změnu podmínek s cílem zlepšit postavení producentů, a tak připravuje návrh na bodové zvýhodnění těch zemědělců, kteří svojí produkci realizují prostřednictvím tzv. organizací producentů (obdoba odbytových organizací). K těmto návrhům jsme měli rovněž zásadní připomínky, kdy požadujeme zohlednění způsobu obchodování s masným skotem. 

Problematika sucha není doposud uzavřená a ministerstvo stále hledá cesty a technické a legislativní nástroje, jak řešit případná odškodnění. Při této diskuzi jsme vznesli faktické připomínky na způsob komunikace ministerstva s naším svazem, kdy i přes naše opakované žádosti o pomoc podpořené doložením ztrát, jsme nebyli nikterak seznámeni s připravovanými návrhy resp. újma na TTP není stále nijak konkrétně v úvahách ministerstva zohledněna a neobjevila se ani v mediálních výstupech MZe. 

V případě dotačních programů na dobré životní podmínky (welfare) pan ministr přislíbil, že se ministerstvo znovu pokusí otevřít notifikaci dotačních titulů pro chovatele masného skotu pro druhou polovinu tohoto období. Manévrovací prostor daný legislativními mantinely je však v případě masného skotu velice omezený, a proto úspěšný výsledek není zaručen. 

Klíčovým tématem, které se v nejbližší době otevře, bude redefinice méně příznivých oblastí (LFA). Překlopením výplaty plateb pouze z TTP na veškerou zemědělskou půdu, dojde k dalšímu prudkému navýšení dotačně způsobilých ploch, a proto ministerstvo plánuje výrazné finanční posílení obálky na tyto platby, a to zhruba o 2,7 mld. Kč. Vizí ministerstva je odlišení forem hospodaření a finančního zvýhodnění chovatelů s živočišnou výrobou, ideálně i s ohledem na úroveň zatížení. Vlastní vymezení LFA oblastí pak zřejmě nedozná zásadních změn.

I přesto, že se schůzka nesla v klidné atmosféře, kýžený výsledek bohužel nepřinesla. Pan ministr je totiž i přes naší kritiku i nadále přesvědčen o tom, že pro podporu živočišné výroby dělá maximum. Svá slova se snažil doložit zejména navýšením rozpočtu PRV či přípravami na zavedení tzv. zelené nafty i do oblasti živočišně výroby. Současně uvedl, že nastavení dotačních podpor nebylo v minulosti ideálně vyvážené, a proto se nyní snaží o spravedlivější přístup k jednotlivým oblastem živočišné výroby s důrazem na produkci, soběstačnost a zaměstnanost. Vedle toho také padla zmínka o tom, že díky vzrůstajícím stavům krav bez tržní produkce mléka začíná být problém s obhajobou tohoto sektoru jakožto citlivé komodity. Uvedl rovněž, že situace chovatelů masného skotu není v porovnání s ostatními oblastmi živočišné výroby až tak kritická, a proto primárně směřuje pomoc do sektorů, které ji potřebují více. S tím samozřejmě principiálně nesouhlasíme, a proto i nadále budeme ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami hledat cesty k tomu, abychom chovatelům krav bez tržní produkce mléka pomohli nepříznivou dotační situaci zvrátit.

Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc březen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dnešní články
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
Sazba dotace na masné tele se nezvýší
Dotace na KU masného skotu - podání žádosti do 30.9.2015!
Katastrofické sucho - podávání výjimek na konvenční krmivo v ekologickém zemědělství
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 1. září 2015
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 1. srpnu 2015
Chystáme bič na nepoctivé vinaře. Sudové víno bude povinně opatřené kontrolní páskou
Ministr Jurečka: PGRLF se mění na finanční servisní organizaci pro zemědělce
Reakce ministra Jurečky na vyjádření ASZ k dotačním podmínkám PRV
Vyjádření MZe ke kontrole NKÚ k využívání prostředků v Programu rozvoje venkova

Nejčtenější články
Registr půdy na internetu
Seminář k dotacím na LFA, SAPS a TOP-UP v okrese Trutnov
Oznámení o zalesnění zemědělské půdy
Seminář ADMINISTRACE DOTACÍ 2005 v okrese Jičín
Stanovisko Agrární komory ČR
Agroenvironmentální opatření v roce 2005
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Výklad k agroenvironmentálním opatřením
Problematika výplat dotací z HRDP
Nová metodika stanovení ostatních méně příznivých oblastí

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství
ČSOB

ČSOB
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Regionální potravina

Regionální potravina
Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
AgroAdvice z.u.

AgroAdvice z.u.
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

ČESKÁ POJIŠŤOVNA